Trường mầm non Tân Công Sính: phối hợp hỗ trợ trạm y tế xã Tân Công Sính trong công tác tầm soát nhanh Covid-19 theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân xã Tân Công Sính.

Vào sáng ngày 29/8/2021 trạm y tế xã Tân Công Sính đã tổ chức lấy mẫu test nhanh Covid-19 lần 2 tại trạm y tế xã Tân Công Sính với thành phần mỗi hộ gia đình sẽ đại diện một cá nhân có khả năng dễ bị lây nhiễm nhất.

Với tinh thần toàn dân đồng lòng chống dịch, mỗi cá nhân người dân xã Tân Công Sính đều thể hiện tinh thần tích cực và chủ động đến địa điểm lấy mẫu từ rất sớm.  Mọi người xếp hàng theo đúng khoảng cách, khử khuẩn đúng theo quy định và thực hiện mang khẩu trang thường xuyên trong quá trình chờ lấy mẫu xét nghiệm.

IMG_20210829_173925 IMG_20210829_174026                                                                                     Người dân xã Tân Công Sính tham gia xét nghiệm tầm soát Covid – Ảnh: Chúc Mai

Trong mỗi đợt hỗ trợ lấy mẫu tầm soát dịch bệnh, trường mầm non Tân Công Sính đều phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phối hợp hỗ trợ. Công việc cụ thể  cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phối hợp hỗ trợ là nhập thông tin của người đến tầm soát lên phần mềm lấy mẫu xét nghiệm.

IMG_20210829_173915 IMG_20210829_173912

Giáo viên, nhân viên trường mầm non Tân Công Sính tham gia hỗ trợ tầm soát Covid-19 – Ảnh: Sưu tầm

Sau một buổi làm việc tích cực. Kết quả là tổ lấy mẫu tầm soát đã hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 an toàn có tổ chức và đúng theo quy định.

Người đưa tin: Hồng Nhung