Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
30/QĐ-MGTCS31/01/2020MẪU GIÁO TÂN CÔNG SÍNHQUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 Tải về
232 /BC-MNTCS25/09/2022MẦM NON TÂN CÔNG SÍNHBÁO CÁO THÔNG TƯ 36 Tải về
231 /KH-MNTCS25/09/2022TRƯỜNG MẦM NON TÂN CÔNG SÍNHKẾ HOẠCH CÔNG KHAI Tải về
25/09/2022MẦM NON TÂN CÔNG SÍNHBIỂU MẪU CÔNG KHAI THÁNG 10 NĂM HỌC 2022-2023 Tải về
02/QĐ-PGDĐT-KHTC04/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngQuyết định về việc công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023 Tải về
29/QĐ/UBND-HC19/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngQuyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông [...] Tải về
40/TB-HĐTD13/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 tham dự [...] Tải về
26/QĐ-UBND-HC12/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngQuyết định công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo [...] Tải về
936/TB-UBND27/12/2022Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 Tải về
804/QĐ-UBND-HC18/07/2017THCS Phú CườngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
59/2012/TT-BGDĐT18/02/2013Tiểu học Hòa Bình 2Thông tư 59 về xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
119/07/2017THCS Phú CườngKẾ HOẠCH TẬP HUẤN EPORTAL Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú ĐứcVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về
CB-GNP17/07/2017Trườngkế hoạch Tải về
15/QĐ-MNTCS15/02/2021MẦM NON TÂN CÔNG SÍNHQUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 Tải về
10/QĐ=MGTCS06/01/2020MẪU GIÁO TÂN CÔNG SÍNHQUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 Tải về
04/QĐ-MNTCS05/01/2022MẦM NON TÂN CÔNG SÍNHQUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 Tải về