về các hoạt động trong phong trào của nhà trường, đoàn thể, trong chuyên môn và phổ biến kiến thức khoa học cho cha, mẹ trẻ.

Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2021, trường Mầm non Tân Công Sính tổ chức “Triển khai kỹ năng viết tin, bài đăng cổng thông tin điện tử” cho tất cả Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên toàn trường.

IMG_20210511_084136

Tại buổi triển khai cô Phan Thị Chúc Mai – Giáo viên nhà trường là người được cử đại diện tập huấn ở huyện Tam Nông đã tuyên truyền, truyền đạt lại một số nội dung dựa trên kinh nghiệm và tài liệu về kỹ năng viết, tin bài như: Khái niệm tin là gì? Cấu trúc chung của tin: Tit tin, lời dẫn tin, nội dung tin, kết tin; Viết tin Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân; Kỹ năng chụp ảnh, đặc biệt là chụp bằng điện thoại thông minh: bố cục khuôn hình của ảnh; Kỹ thuật viết tin về khổ giấy, Font chữ, cỡ chữ, không dùng từ viết tắt cho tin bài có nội dung chính trị, xã hội…Sau khi được nghe triển khai về kỹ năng viết tin, bài thì Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên được thực hành bài tập và viết tin, bài tại buổi triển khai. Sau đó cùng trao đổi thảo luận với nhau những nội dung nào chưa nắm rõ, hay còn thắc mắc nhằm giúp đội ngũ viên chức ở nhà trường hiểu được các kiến thức cơ bản về lý luận, kỹ năng viết tin, bài, cách phát hiện đề tài và khai thác tài liệu, thực hiện thành thạo các tin ngắn, bài phản ánh… Để áp dụng vào thực tiễn trong công tác chuyên môn; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông ở nhà trường.

IMG_20210511_084158

Thông qua buổi triển khai sẽ hình thành mối liên hệ gắn kết và thường xuyên giữa viên chức phụ trách Trang Thông tin điện tử của nhà trường, với các giáo viên, nhân viên nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng, số lượng tin bài; kịp thời thông tin về các hoạt động trong phong trào của nhà trường, đoàn thể, trong chuyên môn và phổ biến kiến thức khoa học cho cha, mẹ trẻ.

IMG_20210511_084115

Qua buổi triển khai đã giúp đội ngũ viên chức nhà trường hiểu, nắm rõ kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh… đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tin, bài của người viết. Nhằm phục vụ có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và Trang thông tin điện tử của trường Mầm non Tân Công Sính được phong phú, đa dạng hơn về nội dung tin, bài trên trang Website.

Người đưa tin: Ánh Xuân (GV- Trường MN Tân Công Sính)