TRƯỜNG MẦM NON TÂN CÔNG SÍNH: CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2021-2022

  1. Tình hình Cán bộ, giáo viên, nhân viên

– Tổng số: 18 CB-GV-NV, trong đó

+ CBQL: 03; GV: 11; NV: 04

+ Trình độ: ĐH: 11; CĐ: 03; TC: 02; Trình độ khác: 02

– Hiệu trường nhà trường đã thực hiện thông tin đến cán bộ, giáo viên nhân viên thời gian tập trung vào trường chuẩn bị cho công tác đầu năm học sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Đối với các giáo viên ở ngoài huyện, tỉnh nhà trường đã yêu cầu tập trung trước 14 ngày sau khi hết lệnh giãn cách xã hội theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban Tỉnh. Riêng giáo viên ngoài tỉnh phải thực hiện có phiếu xét nghiệm kết quả Realtime RT-PCR âm tính mới đươc vào cơ quan theo quy định.

  1. Về cơ sở vật chất

– Nhà trường cơ bản đảm về cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác nhập học. Nhà trường thực hiện đảm bảo đủ 09 phòng học cho các lớp, phòng thực hiện công nghệ thông tin, phòng phát triển thể chất cho trẻ. Cơ bản đảm bảo có phòng chức năng để CB-GV-NV có thể tham gia hoạt động và hội họp theo quy định.

– Hiệu trưởng có thực hiện phân công CBQL- NV thực hiện trực cơ quan theo quy định nhằm bảo quản tốt cơ sở vật chất không để thất thoát tài sản trong thời gian hè. Chuẩn bị sẵn sàn công tác thực hiện vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

– Tuy nhiên, nhà trường vẫn còn thiếu phòng trực bảo vệ; phòng nghệ thuật và phòng cho trẻ làm quen tiếng anh. Gây khó khăn cho công tác chuẩn bị nhập học và các hoạt động của nhà trường, bảo vệ không có nơi làm việc, trẻ không có đủ phòng để tham gia các hoạt động. Ngoài ra, cũng ảnh hưởng công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2022 của đơn vị.

  1. Công tác tham mưu với lạnh đạo địa phương

Vào ngày 12/8/2021 Hiệu trưởng đã thực hiện công tác tham mưu với Đảng ủy, ủy ban về tình hình khó khăn của đơn vị trong công tác chuẩn bị đầu năm học như về đội ngũ giáo viên của nhà trường còn thiếu; Công tác tuyên truyền đến Phụ huynh khó khăn do không thể tập trung tình hình dịch bệnh Covid 19 chỉ thực hiện tuyên truyền qua nhóm zalo; Tình hình giáo viên ở huyện, tỉnh khác không thể tập trung vào nhà trường; Công tác vận động phụ huynh việc khép lớp tại điểm Gò Tre chuyển trẻ về điểm chính học, công tác vận động học sinh ra lớp…

Nhìn chung, hiệu trưởng thực hiện tham mưu kịp thời với địa phương. Báo cáo nhanh việc thực hiện nhiệm vụ, các văn bản có liên quan kịp thời đến đồng chí phụ trách năm kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

  1. 4. Việc lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc cho trẻ đến trường

Nhà trường đã lấy ý kiến thông qua zalo nhóm của Ban đại diện Cha mẹ học sinh và chỉ đạo giáo viên thực hiện lấy kiến của phụ huynh thông qua zalo của nhóm, lớp về việc lấy ý kiến của cha mẹ học sinh cho trẻ đến trường sau khi tình hình dịch được kiểm soát. Đa số các phụ huynh đều e ngại vị sợ tập trung đông người.

  1. Kiến nghị, đề xuất.

Nhà trường đã thực hiện kiến nghị với các cấp lãnh đạo như sau:

– Phòng Giáo dục kết hợp với Phòng nội vụ tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện lập kế hoạch tuyển dụng giáo viên sớm hơn nhằm giúp các đơn vị còn thiếu đảm bảo đủ nhân sự theo quy định.

– Phòng Giáo dục hỗ trợ nhà trường tham mưu Ủy ban huyện xây thêm 02 phòng chức năng là Phòng Nghệ thuật và phòng học Tiếng Anh. Ngoài ra, xây thêm phòng trực bảo vệ nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo tiêu chí Kiểm định chất lượng giáo dục và đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2022.

Người đưa tin: Hồng Nhung